Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Genom att använda denna webbplats accepterar du användningen av dessa cookies.

VÅV av gråvatten
Flöde: 0,8 - 5,4 m³/h
AquaCond 44
AquaCond 44

Värmeåtervinning av gråvatten med koaxial-värmeväxlare och värmepump. Flöde: 0,8 – 5,4 m³/h

Allt för ofta avleds varmt gråvatten till kanalisationssystemet, utan att använda all den energi det innehåller. Aggregaten i AquaCond 44-serien återvinner en stor del av denna värmeenergi och överför den till tappvattnet. Genom att kombinera värmeväxlare och värmepump krävs endast ca 10 % av energimängden som skulle behövas vid konventionell uppvärmning. Rengöringen av värmeväxlaren som är integrerad som standardfunktion gör det möjligt att använda aggregaten också till gråvatten som är starkt förorenat. Värdefull energi återvinns överallt där varmt gråvatten uppstår och där samtidigt varmt tappvatten ska tillhandahållas - t.ex. i duschutrymmen i simhallar, sjukhus eller boenden, i tvätterier samt i många andra industriprocesser.

Översikt 

  • värmeåtervinning av rent eller förorenat gråvatten för uppvärmning av tappvattnet
  • reducering av värmebehovet för uppvärmning av tappvattnet med upp till 90%
  • automatisk rengöring av värmeväxlarna
  • flödesreglering
  • integrerad styrning och reglering, kompatibel med alla vanliga system för överordnat styr (DHC)