Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Genom att använda denna webbplats accepterar du användningen av dessa cookies.

med evaporativ kyla och sorptionsbaserad avfuktning
2.900 - 14.900 m³/h
för komfortventilation
Sorpsolair 72 och 73
Sorpsolair 72 och 73

Luftbehandlingsaggregat med dubbla plattvärmeväxlare, evaporativ kyla och sorptionsbaserad avfuktning. Luftflöde: 2.900 – 14.900 m³/h

Aggregaten i serierna Sorpsolair 72 och 73 utvecklades speciellt för att använda förnybara energier. Det innovativa klimatiseringskonceptet förenar sorptionsbaserad avfuktning, evaporativ kyla och ett effektivt värmeåtervinningssystem i ett kompakt luftbehandlingsaggregat. 72-serien utan brineackumulator lämpar sig för direkt användning av frånvärmen från exempelvis kraftvärmeverk. Brineackumulatorn som är integrerad i 73-serien däremot gör det möjligt att lagra t.ex. solvärme och att därmed öka den totala verkningsgraden för installationen. Högkvalitativa komponenter i kombination med noggrann styrning och reglering garanterar alltid en ekonomisk drift med bästa komfortklimat. Sorpsolair-anläggningar är designade för samtliga kontors- och handelshus samt för många andra byggnadstyper.

Översikt

  • sorptionsbaserad ventilation - avfuktning utan el
  • evaporativ kyla - kylning utan el
  • termisk verkningsgrad COPth på 1,5
  • vätskeregenerering med solvärme, fjärrvärme eller befintlig processvärme på lågtemperaturnivå (från 65°C framledningstemperatur)
  • energieffektiva EC-fläktar
  • smart luft-bypass-styrning
  • filtrering av tilluften i två steg
  • integrerad avfrostningsfunktion