Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Genom att använda denna webbplats accepterar du användningen av dessa cookies.

HFC-fri kylning i tilluften
med motströmsvärmeväxlare
Adconair AdiabaticzeroGWP
Menerga Adconair Adiabatic zeroGWP

HFC-fri kylning i tilluften

Menerga bevisar att man kan kyla även utan kompressordrivna kylanläggningar. Detta möjliggör den nya klimatneutrala kyltekniken AdiabaticzeroGWP baserad på det beprövade Adconair värmeåtervinningssystemet. Härvid kyls den högsommarvarma uteluften pålitligt ner till 18°C med ett evaporativt kylsystem i hybridutförande. Genom kombinationen av processerna indirekt evaporativ kyla och daggpunktskylning, som för första gången kombinerades i ett luftbehandlingsaggregat, kan även höga mängder av överskottsvärme ledas ut ur luftbehandlade rum och konstant låga tilluftstemperaturer garanteras.

  • Evaporativ kyleffekt > 100% (i förhållande till frånluftens våttemperatur)
  • Hög prestanda även vid extra höga uteluftstemperaturer
  • Kylning av uteluften med upp till 16 K möjlig
  • Ingen kylanläggning nödvändig
  • Högst verkningsgrad vid lägst tryckfall på luftsidan
  • Fjärrövervakning via 256 bit krypterad cloud med Menerga vicomo