Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Genom att använda denna webbplats accepterar du användningen av dessa cookies.

Indirekt evaporativ kyla
med motströmsvärmeväxlare
Adconair AdiabaticPro
Menerga Adconair AdiabaticPro

Indirekt evaporativ kyla

Med värmeåtervinning Adconair i utförandet AdiabaticPro har Menerga utvecklat en teknologi för en tydlig optimering av den indirekta evaporativa kylan. Tekniken bygger bland annat på att frånluften förkyls innan den passerar värmeväxlaren. På så sätt ökar den totala effektiviteten för kylprocessen till nästan 100%. Genom förkylning av tilluften kyls den ned till 18°C och samtidigt ökar kyleffekten med upp till 30%, vid en genomsnittlig rumstemperatur på 26°C. Adconair VÅV i AdiabaticPro-utförande är ett komplett och energibesparande alternativ till konventionella luftbehandlingsaggregat inom komfortventilation, helt utan kylanläggning.

  • Evaporativ kyleffekt: 100%
  • Låg vattenförbrukning genom cirkulerande vattensystem
  • Hög prestanda även vid extra höga inre termiska belastningar
  • Tryckstabil för tryckdifferenser upp till 10.000 Pa mellan båda luftvägarna
  • Fjärrövervakning via 256 bit krypterad cloud med Menerga vicomo