Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Genom att använda denna webbplats accepterar du användningen av dessa cookies.

Termiskt driven HFC-fri luftbehandling
med integrerad sluten adsorptionskylkrets
Adconair AdiabaticDXcarbonfree
Menerga Adconair AdiabaticDXcarbonfree

Termiskt driven HFC-fri luftbehandling

För att undvika en hög energiförbrukning under kylsässongen på sommaren har Menerga utvecklat den nya termiskt drivna kyltekniken AdiabaticDXcarbonfree som också bygger på det beprövade Adconair värmeåtervinningssystemet. Kylningen sker genom en integrerad sluten adsorptionskylkrets i luftbehandlingsaggregatet som försörjer det värmebatteri som används för uppvärmning av tilluften på vintern med kallvatten för kylning på sommaren. I motsats till en kompressordriven kylanläggning behövs ingen el som drivkraft. Däremot används värmen på en temperaturnivå från 60°C som ändå finns till värmeförsörjningen i vinterdrift. Kylåtervinningen i adsorptionskylkretsen som är integrerad i luftbehandlingsaggregatet garanterar mycket låga kylåtervinningstemperaturer även på högsommaren och därmed möjliggörs en hög kyleffekt.

Dessutom används som köldmedium vatten (R718), vars GWP-faktor (Global Warming Potential) är noll vilket innebär att det inte bidrar direkt till växthuseffekten. Till skillnad från andra naturliga köldmedier är det inte heller brännbart eller giftigt.

  • Ingen ytterligare energiåtgång för kylning och avfuktning av tilluften
  • Möjliga energikällor: Solvärme, fjärrvärme, processvärme eller anslutningen av tillsatsvärme som ändå krävs för vinterdriften.
  • Evaporativ kyleffekt > 90%
  • Minskning av erforderlig DX-kylkapacitet med upp till 70%
  • Fjärrövervakning via 256 bit krypterad cloud med Menerga vicomo