Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Genom att använda denna webbplats accepterar du användningen av dessa cookies.

med motströmsvärmeväxlare och evaporativ kyla
2.600 - 23.600 m³/h
för komfortventilation
Adconair 76
Adconair 76

Luftbehandlingsaggregat med motströmsvärmeväxlare och evaporativ kyla. Luftflöde: 2.600 – 23.600 m³/h

Adconair 76-serien med motströmsvärmeväxlare sätter nya standarder inom ventilationsbranschen. Värmeväxlaren arbetar med en faktisk motströmsandel på över 80%. De interna tryckförlusterna för värmeåtervinningssystemet ligger på endast 150 Pa. Adconair-aggregat är optimalt avstämda för användning inom komfortventilation. Aggregatserien är dimensionerad för att uppfylla kraven enligt de högsta energiklasserna. Idealiska användningsområden är bostäder och lokaler. Tack vare den integrerade reglertekniken skapar aggregaten ett komfortabelt rumsklimat med samtidigt lågt energibehov.

För luftmängder mellan 1.000 och 15.000 m³/h kan utföranden med certifierade Passivhuskomponenter erhållas. (Länken är på tyska och engelska)

 Översikt

  • lämpligt för alla byggnadstyper
  • dimensionerat för kraven enligt den högsta energiklassen
  • temperaturverkningsgrad över 90% med endast 150 Pa tryckförlust
  • värmeåtervinningsklass H1 även vid höga lufthastigheter
  • integrerad avfrostningsfunktion
  • köldbryggefaktor kb = 0,78 - klass TB1
  • filtrering av tilluften i två steg
  • uppfyller kraven enligt EnEV och EEWärmeG
  • uppfyller kraven enligt VDI 6022
  • sommarbypass i värmeåtervinningssystemet för båda luftkanalerna