Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Genom att använda denna webbplats accepterar du användningen av dessa cookies.

Historia
Alla innovationer börjar med en vision.

Vår vision är Minimal ENERGiAnvändning. Sammanfattningsvis:

Sedan 1980 har vi hanterat stora mängder luft. Att skapa rätt kombinationer och lösningar, berör just nu alltfler personer inom Menerga. 

  • Grundades: 1980
  • Marknadsföringen av de första energisystemen utfördes av några få försäljningskontor.

I dag har Menerga fler än 800 medarbetare på tre platser i Mülheim an der Ruhr och med en marknadsföring och service i hela Europa.

1980
Menerga grundas. Lansering av den nya aggregatserien ThermoCond (intelligent teknik för simhallar) och AquaCond (värmeåtervinning av gråvatten)

1983
Lansering av den automatiska rengöringsfunktionen för värmeväxlare för aggregat i serien AquaCond

1985
Lansering av den nya aggregatserien Resolair, med regenerativ värmeåtervinningsprestanda på över 90% (COP)

1987
Lansering för aggregatserien Drysolair (energibesparande lufttorkning)

1988
Byte av rekuperativa aluminiumvärmeväxlare mot egentillverkade värmeväxlare av polypropen (plast)

1991
Lansering av den nya aggregatserien Dosolair (tvåstegs rekuperativ energiåtervinning) och aggregatserie Adsolair (kylning utan el med hjälp av indirekt evaporativ kyla)

1996
Lansering av den nya aggregatserien Trisolair (trestegs rekuperativ energiåtervinning)

1999
Lansering av det kompakta kylvattenaggregatet Hybritemp

2000
MENERGA Designer Konstruktion av kompletta luftbehandlingssystem med hjälp av egenutvecklad programvara 

2003
Sorptions-baserad luftbehandling med hjälp av sol (pilotsystem)

2004
Lansering av energieffektiva kompressorer med integrerad kapacitetsreglering

2007
Ny generation webbaserad styrning och reglering för ventilations- och luftbehandlingssystem

2008
Introduktion av fjärrkontroll för aggregatserie ThermoCond 29 med hjälp av smartphone

2009
Lansering för Sorpsolair (sorptions-baserad luftbehandling – kylning med hjälp av solen)

2011
Lansering för aggregatserie Adcoolair (Grön IT) avsedd för rum med höga termiska laster

2012
Lansering av Adconair och ThermoCond 38 med motströmsvärmeväxlare. Lansering av energieffektiva värmeackumulatorer av polypropen för aggregatserien Resolair.

2013
Lansering av tappvattenuppvärmning utan energi från vattenburen tillsatsvärme för ThermoCond 38

2014
Lansering av Adiabatic och AdiabaticPro för Adconair 76 vämeåtervinning

2016
Lansering av utbytesaggregaten för ThermoCond 22 och ThermoCond 33

2017
Lanseringen av värmeåtervinningssystem Adconair AdiabaticzeroGWP (Kyld tilluft utan HFC-köldmedium i kombination av indirekt evaporativ kylning och daggpunkskyla samt Adconair AdiabaticDXcarbonfree (Termiskt driven HFC-fri luftbehandling genom sluten adsorptionskylkrets som är integrerad i luftbehandlingsaggregatet)