Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Genom att använda denna webbplats accepterar du användningen av dessa cookies.

Menerga inför två innovationer inom klimatneutral kylteknik
Menerga inför två innovationer inom klimatneutral kylteknik
Mülheim an der Ruhr, 15. mars 2017 -

Utöver utbytet av rumsluften är den viktigaste uppgiften för ett luftbehandlingsaggregat att uteluftstemperaturen uppnår en behaglig tilluftstemperatur för användaren. För behandlingen av tilluften på sommaren krävs en nödvändig kylning. Vanligtvis sker detta med en kompressordriven kylanläggning som med sitt HFC köldmedium medför en hög direkt växthuspåverkan. Alternativet, naturliga kylmetoder baserade på indirekt evaporativ kylning uppnår ofta inte tillräckliga höga kyleffekter och uppfattas endast som kylningskomplettering för kompressordrivna kylanläggningar.

Menerga Adconair AdiabaticzeroGWP – HFC-fri kylning av tilluften

Menerga bevisar att man kan kyla även utan kompressordrivna kylanläggningar. Detta möjliggör den nya klimatneutrala kyltekniken AdiabaticzeroGWP baserad på det beprövade Adconair värmeåtervinningssystemet. Härvid kyls den högsommarvarma uteluften pålitligt ner till 18°C med ett evaporativt kylsystem i hybridutförande. Genom kombinationen av processerna indirekt evaporativ kyla och daggpunktskylning, som för första gången kombinerades i ett luftbehandlingsaggregat, kan även höga mängder av överskottsvärme ledas ut ur luftbehandlade rum och konstant låga tilluftstemperaturer garanteras.

Adconair AdiabaticDXcarbonfree – Termiskt driven HFC-fri luftbehandling

För att undvika en hög energiförbrukning på sommarens kylsässong har Menerga utvecklat den nya termiskt drivna kyltekniken AdiabaticDXcarbonfree som även baserar på det beprövade Adconair värmeåtervinningssystemet. Kylningen sker genom en i luftbehandlingsaggregatet integrerad sluten adsorptionskylkrets som på vintern använder värmebatteriet för uppvärmning av tilluften och på sommaren försörjer med kallvatten för kylning. I motsats till en kompressordriven kylanläggning behövs ingen el som drivkraft. Däremot används värmen på en temperaturnivå från 60°C som ändå finns till värmeförsörjningen i vinterdrift. Kylåtervinningen i adsorptionskylkretsen som är integrerad i luftbehandlingsaggregatet garanterar mycket låga kylåtervinningstemperaturer även på högsommaren och därmed möjliggörs en hög kyleffekt. Vidare har det använda köldmediet vatten R718 en “Global Warmin Potential” (GWP) på 0, har därmed ingen direkt växthuspåverkan och är jämfört med andra naturliga köldmedier varken brännbart eller giftigt.

Operatören skyddar med båda systemen miljön genom HFC-fri tilluft även utanför kylningssäsongen. Dessutom minskas den elektriska effektförbrukningen av fläktarna under ett år med upp till 10% på grund av avskaffandet av de annars erforderliga kylbatterier eller kylare i luftbehandlingsaggregatet. Således kan luftbehandlingsaggregatets indirekta utsläpp av växthusgaser minskas ytterligare. Även ur ekonomisk synvinkel är det värt investeringen i den nya klimatneutral kyltekniken Adconair AdiabatikzeroGWPoch AdiabaticDXcarbonfree för aggregatets operatör. Låg energiförbrukning minskar driftkostnaderna, ingen service av en kompressordriven kylanläggning och regelbundna läckagekontroller på med HFC fyllda kylsystem, som fastställs i F-gasförordningen, minskar underhållskostnaden på ett hållbart sätt. Ökande kostnader för HFC-innehållande kylmedel på grund av den kvantitativa begränsningen för utsläppandet av HFC (Phase down) till 2035 utgör ingen ekonomisk risk för följande underhåll av luftbehandlingsaggregatet.