Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Genom att använda denna webbplats accepterar du användningen av dessa cookies.

Impressum

Menerga GmbH
Alexanderstraße 69
45472 Mülheim an der Ruhr
Tyskland

Tel. +49 208 9981- 0
Fax +49 208 9981-110
info@menerga.com

Ställföreträdande VD
Frank Ernst

Inskrivningsdomstol Amtsgericht Duisburg
Registreringsnummer: 14485

Skatteregistreringsnummer enligt 
§ 27 a lagen om omsättningsskatt: DE 120347315

Ansvarig för innehåll enligt §10, avsnitt 3 MDStV:
Frank Ernst
Menerga GmbH
Alexanderstraße 69
45472 Mülheim an der Ruhr

DATASKYDD OCH JURIDISK INFORMATION

1. Innehåll på webbplatsen
Författaren avsäger sig allt ansvar för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet för den information som finns här. Skadeståndskrav gentemot författaren vilka gäller materiell eller immateriell skada orsakad av användning eller icke användning av bifogad information eller användning av inkorrekt eller ej komplett information utesluts i allmänhet, så länge det inte finns bevis på uppsåtlig avsikt eller stor oaktsamhet från författarens sida. Alla erbjudanden kan komma att ändras och är icke bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, utöka eller radera delar av webbsidorna eller hela erbjudandet utan föregående meddelande, eller att avbryta publiceringen tillfälligt eller permanent.

2. Referenser och länkar
Om det förekommer direkt eller indirekt referens (länkar) till externa webbplatser som ligger utanför författarens ansvarsområde, kan ansvar utkrävas endast om författaren hade kännedom om innehållet och om det var tekniskt möjligt och genomförbart att förhindra användning av dessa i de fall det förekommer olagligt innehåll på dem. Författaren meddelar härmed uttryckligen att det vid den tid när länken integrerades inte fanns något uppenbart olagligt innehåll på webbsidorna som det länkades till. Författaren har varken nu eller i framtiden påverkan på framställning, innehåll eller författarskap på de länkade webbplatserna. Därför tar författaren uttryckligen avstånd från alla ändringar som gäller innehållet på länkade webbplatser som lades till efter det att länken genererades. Detta gäller alla länkar och referenser som skapats på vår egen webbplats samt tredje parts deltagande på besöksloggar, diskussionsforum och e-post utskickslistor. Ansvaret för allt olagligt, inkorrekt eller icke komplett innehåll och, särskilt, all skada eller förlust som uppstår till följd av användning eller icke användning av den information som presenteras på detta sätt faller på den som tillhandahåller webbplatsen till vilken en länk har genererats och inte på den person som endast genererade länken till publikationen i fråga.

3. Lag om upphovsrätt och varumärke
I samtliga publikationer har författaren gjort alla tänkbara ansträngningar för att följa lagar om upphovsrätt gällande grafik, ljuddokument, filmsekvenser och texter som författaren själv har framställt samt att använda grafik, ljuddokument, filmsekvenser och texter som är licensbefriade. Alla skyddade varumärken och varunamn som nämns på webbplatsen, inklusive de som kan vara skyddade av tredje part, lyder utan begränsning under villkoren för respektive tillämplig lag för varumärken och relaterade symboler liksom rättigheter gällande ägarskap för den registrerade ägaren. Bara det faktum att de omnämns betyder inte att varumärken skyddas av tredje parts rättigheter. Författaren av webbsidorna är ensam ägare till det publicerade materialet som han/hon själv har framställt. All reproduktion av denna typ av grafik, ljuddokument, filmsekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer utan författarens uttryckliga tillstånd är förbjuden.

4. Dataskydd
Om webbplatsen erbjuder möjlighet att ange personliga data eller företagsdata (e-postadress, namn, adresser) är det helt och hållet frivilligt för användaren att ange dessa data. Användning och betalning av alla tjänster som erbjuds är – i den utsträckning det är tekniskt möjligt och genomförbart – också tillåten utan angivande av sådana data och/eller angivande av anonymiserade data med hjälp av alias.

5. Juridisk giltighet för denna friskrivningsklausul
Denna friskrivningsklausul ska anses vara en del av webbplatsen från vilken referens gjordes till denna webbplats. Om delar av eller individuella formuleringar i detta uttalande inte, inte längre eller inte helt och hållet är förenliga med de giltiga juridiska situationen, påverkar detta inte innehållet och giltigheten för friskrivningsklausulen för detta dokument.