Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Genom att använda denna webbplats accepterar du användningen av dessa cookies.

Luftavfuktning
för mindre simhallar
Mindre simhallar
Mindre simhallar

Mindre simhallar har generellt korta användningsperioder och mycket långa perioder när de inte används. Under användningsperioden används hallen ofta endast av ett fåtal personer. Med andra ord: konditionering av simhallsluft har fokus på avfuktning och säkerställande av konstant upprätthållande av önskad temperatur. Med denna användningsgrad behövs ofta inget ständigt tillskott av friskluft - ett faktum som håller nere driftkostnaderna väldigt mycket, särskilt under de kallare månaderna.

Ett centralt luftbehandlingsaggregat har många fördelar jämfört med golvplacerade lösningar. En fläkt konvektor avfuktar simhallens luft genom användning av kylmaskiner, som kyler ned luften till daggpunkten och kondenserar vattnet från luften. Den avfuktade luften måste sedan eftervärmas i ett värmebatteri för att konstant temperatur i simhallen ska kunna säkerställas. Ett centralt luftbehandlingsaggregat med hög värmeåtervinning reducerar dessa uppvärmningskostnader avsevärt, genom att upp till 80% av värmen återvinns från simhallens frånluft.

Centrala luftbehandlingsaggregat möjliggör allt från att blanda in uteluft under sommarmånaderna till att använda fri ventilation. Därmed förbättras simhallsklimatet och driftkostnaderna kan sänkas ytterligare.

Ett centralt luftbehandlingsaggregat installeras vanligtvis i teknikrummet utanför simhallen, vilket gör att det inte påverkar upplevelsen i simhallen negativt – varken visuellt eller ljudmässigt. En intelligent luftflödesstyrning genom användning av spaltventiler håller stora fönsterytor imfria.

Privata simhallar bör alltid planeras individuellt. Om uppvärmningen i ett bostadshus levereras av en villavärmepump (lågenergi) kan värmen från värmepumpen också användas för simhallsventilationen. På samma sätt är det möjligt att använda överskottsvärme för att värma vattnet i poolen.

Menerga passar

De kompakta flerfunktionsaggregaten ThermoCond 19, 23 och 29 är särskilt anpassade för användning i privata simhallar. Aggregaten är utrustade med korrosionsfria värmeväxlare tillverkade av polypropen. Till skillnad från ThermoCond-serierna för offentliga simhallar arbetar 19, 23 och 29 under den största delen av dagen med mycket hög energieffektivitet i returluftdrift. Värmeåtervinningsgraden är upp till 80%. Alla aggregat är kompletta system med intelligent styr och regler som anpassar sig helt automatiskt till rådande förhållanden. ThermoCond 29 är dessutom utrustad med en integrerad värmepump. För dem som föredrar högre komfort som till exempel avfuktning av uteluften sommartid: är även de små versionerna av våra ”stora” ThermoCond-aggregat lämpliga för privata simhallar.

Menerga-aggregat använder alla tillgängliga resurser. Överskottsvärme från luftbehandlingssystemet kan, till exempel, användas för att värma sötvatten för simhallen via en bassängvattenkondensor.

Beroende på utrustningen kan en befintlig villavärmepump också integreras i byggnaden. Denna är ansluten till luftbehandlingsaggregatets värmebatteri. I de flesta fall är villavärmepumpens temperatur vid lågt flöde på omkring 35°C inte tillräcklig för uppvärmning av simhallen, därför ansluts värmebatteriet före luftkondensorn i den integrerade värmepumpen. I kombination värmer de båda systemen upp tilluften mycket effektivt till önskad temperatur. Villavärmepumpen kan arbeta vid optimal COP vid oförändrat låga framledningstemperaturer.

air condition.jpg