Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Genom att använda denna webbplats accepterar du användningen av dessa cookies.

Skolor och universitet
Skolor och universitet

Ett bra inomhusklimat ger elever förutsättningar att lära sig och koncentrera sig. Men räcker det att vädra genom att öppna fönster under rasten? Endast en kort stund efter att lektionen har börjat kan koldioxidnivån nå kritiska värden. Ju högre koldioxidhalt i luften desto oftare blir närvarande trötta, känner huvudvärk och får svårt att koncentrera sig. Ju högre koldioxidhalt i luften desto oftare blir närvarande trötta, känner huvudvärk och får svårt att koncentrera sig.  Syre är en nödvändig grundförutsättning för all inlärning! Det finns många nackdelar med att endast vädra genom att öppna fönster. Förutom den ökade ljudnivån följer också små dammpartiklar och pollen med uteluften in i rummet; även kall luft och drag påverkar välbefinnandet.

Särskilt i skolor är det mycket effektivare att använda behovsstyrd tillförsel via ventilationssystem och luftbehandling för att leda in uteluft i klassrummet (om möjligt också med reglering styrd av koldioxidhalten). Behovsstyrd luftbehandling reducerar energikostnaderna drastiskt eftersom rummen används endast under begränsade perioder under dagen.

Ett universitet och dess enheter är som en liten stad. Detta gör luftbehandlingen till en utmaning. Många byggnader med många olika behov måste samordnas i ett effektivt övergripande koncept. Föreläsningslokaler utgör en stor del av ett universitets sammanlagda yta. I dessa måste klimatet vara så bra att förutsättningarna för inlärning ska bli optimal. Samma komfortventialtion krävs också i kontorsdelen. Och det finns fler behov. Nästan alla universitet har sina egna datacentraler. På vissa universitet finns det forskningslaboratorier med renrum och till och med simbassänger. De har även restaurangverksamhet med cafeteria och kök. När ovanstående planeras som ett helhetskoncept kan universitetets operatör minska sina kostnader avsevärt. Till exempel kan spillvärmen från kylning av datacentraler användas för att värma föreläsningslokaler.

Menerga passar

Menerga har systemteknik som passar utmärkt för alla utmanande behov på skolor och universitet. Vi kan säkerställa komfortventilationen i föreläsningslokaler och kontor, men också luftbehandlingen för renrum och laboratorier eller avfukta universitetets simhall. Exemplet med IT-centret på universitetet i Passau visar hur det kan se ut när man använder sina resurser på ett intelligent sätt.