Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Genom att använda denna webbplats accepterar du användningen av dessa cookies.

Kontor och banker
Kontor och banker

Vid bedömning av vilken typ av klimat man vill ha på kontor och i banker är det många som i första hand tänker på temperaturen, eftersom den är en av de vanligaste klagomål från anställda. Inomhusklimat är emellertid ett mycket komplexare område än så och omfattar bland annat luftfuktighet, luftcirkulation, värmespridning och naturligtvis luftkvaliteten.

Det som är speciellt med kontor är det stora antalet personer och den tekniska utrustningen (datorer, kopiatorer och belysning) som gör att överskottsvärme ofta genereras. Av denna anledning kräver luftbehandlingen inte så mycket värme utan snarare kyla och avfuktning under sommarmånaderna samtidigt som det behövs effektiv och kontinuerlig luftväxling. Rummets temperatur och luftfuktighet måste hållas konstanta. Temperaturen ska vara individuellt reglerbar, och det får inte förekomma något drag.

Klimatet i kontor och administrationsavdelningar regleras bl.a. i föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2009:2) från arbetsmiljöverket. Sammanfattningsvis ska det finnas friskluft som bidrar till god hälsa. Men god luftbehandling kan vara mycket mer än så: den förbättrar medarbetarnas prestationsförmåga och arbetsglädje. Målet är därför att skapa en termisk komfort. Detta varierar inte bara med olika individer och vilken luftbehandling som har valts, utan också på rummet. Särskilt i moderna kontorsbyggnader är andelen fönsteryta i förhållande till den sammanlagda fasadytan mycket stor. Detta ger snabba förändringar av rummets lufttemperatur. Värmekapaciteten i innerväggarna är mycket låg, på grund av den ofta använda metoden med gipsskivor som byggs på en stomme av trä- eller stålreglar. Detta främjar också variationer i strålning och lufttemperatur vad gäller tid och plats. En intelligent luftbehandlingslösning kompenserar för dessa variationer och tillåter individuell inställning för enskilda kontor.

Menerga passar

På grund av de strikta kraven är Adconair- och Adsolair-sortimentet med evaporativ kyla och en mindre kompressordriven kylanläggning lämpliga för luftbehandling av kontorsbyggnader och administrativa avdelningar. Den största delen av uteluften kyls ned med indirekt evaporativ kylning. Via det integrerade kylsystemet kan uteluften i andra kylsteget avfuktas för att säkerställa maximal komfort i alla områden under sommaren. Eftervärmning för komfortabel TL-temperatur efter avfuktning utförs via en integrerad luftkondensor. Detta har två fördelar: å ena sidan kan TL-temperaturen höjas efter avfuktning utan extra kostnader och å andra sidan ökas verkningsgraden för den steglöst justerbara kylmaskinen. Detta systems kylprestanda är cirka 10. Vid vintertemperaturer når den mycket effektiva värmeåtervinningen en verkningsgrad på >78 %.

Om det på grund av byggnadsmaterialet i byggnaden och användning av rummen uppstår ett värmebehov istället för kylbehov så är Resolair- och Adconair-aggregat lämpliga på grund av deras mycket höga värmeåtervinning. De individuella kraven för en byggnad och dess användning kan snabbt bedömas i en diskussion med Menergas försäljningsavdelning – du kan lita på att vi hittar rätt lösning för dig!