Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Genom att använda denna webbplats accepterar du användningen av dessa cookies.

Idrottsanläggningar
Idrottsanläggningar

Fler och fler idrottare tränar med mer än en klubb. Det är inte förvånande, med tanke på hur bekvämt och trevligt det kan vara att träna nuförtiden. Nästan alla sporter kan utövas i idrottshall året runt, i skydd från vädrets påverkan. En av de viktigaste aspekterna för att kunna njuta av idrott och träning är idrottshallens klimat. Förutom korrekt temperatur måste man undvika drag.

Inomhusklimatet är inte bara viktig för idrottsutövarna. Många idrottsanläggningar har utrymmen för besökare och läktare för åskådare. Åskådarna står eller sitter till skillnad från idrottarna mer eller mindre helt stilla. För den som utövar idrott är cirka 18°C den perfekta temperaturen - för åskådare är 22°C behagligare. Därför är det nödvändigt att skapa olika klimatzoner på läktaren och i det område där idrotten utövas.

Rent allmänt måste komponenterna i idrottsanläggningens klimatanläggning vara mycket kraftfulla, på grund av den stora luftvolym som hanteras. Här är luftflödesstyrningen lika relevant som den tekniska prestandan. Eftersom idrottshallar inte används hela dygnet ger behovsstyrd luftbehandling stor besparingspotential. Utrymmet förses med nödvändig mängd uteluft, vilken vid behov värms upp strax innan träningen eller tävlingen börjar. För att hålla ventilationens värmeförluster så lågt som möjligt, bör aggregatet kunna leverera en mycket hög värmeåtervinning. På samma sätt måste det vid hög termisk last (till exempel när hallen är full av åskådare) gå att mycket snabbt slå om till kylning eller återvinning av kyla samtidigt som inmatningen av friskluft upprätthålls. 

Menerga passar

För idrottsanläggningar har Menerga serierna Dosolair, Adsolair, Adconair och Resolair. Alla aggregat i dessa serier finns med höga luftflöden: Resolair-aggregaten har till exempel kapacitet på 34.000 m3/h och uppåt i standardversionen. Alla system är baserade på principen om minimal energianvändning och arbetar med extremt låg energiförbrukning. Beroende på den särskilda situationen är det lämpligt att använda flera aggregat för luftbehandling av en enda lokal. I Velodromo de Mallorca luftbehandlas idrottshallen i fyra zoner med hjälp av fyra Adsolair-aggregat.

Adsolair- och Resolair-aggregat har en mycket effektiv värmeåtervinning, men också möjlighet till återvinning av kyla. Med indirekt evaporativ kyla ger Adsolair också extremt energieffektiv kyla, med temperaturminskningar på upp till 14 K endast med hjälp av vatten. 58-serien är utrustad med extra kylsystem som (till exempel) möjliggör tillförlitlig avfuktning vid hög luftfuktighet från åskådare (30 g/h per person). I det övergripande luftbehandlingskonceptet är det viktigt att inte glömma entréer och omklädningsrum. Eftersom kylbehovet är lägre här är det idealiskt att använda Dosolair- eller Trisolair-aggregat. Duschutrymmen är ett område där det finns ytterligare potential för besparingar: värdefull spillvärme kan återvinnas med AquaCond-aggregat och överföras till färskvatten.