Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Genom att använda denna webbplats accepterar du användningen av dessa cookies.

Hotell och restaurang
Hotell och restaurang

Inom restaurangbranschen finns det stora energibesparingar att göra. I nästan alla kök – särskilt i storkök – finns det gott om oanvänd spillvärme.

Tidigare har endast en bråkdel av energibesparingspotentialen tagits till vara, eftersom frånluften i kök alltid är kraftigt kontaminerad. Feta aerosoler förs ofta in i systemet, trots separering och filtrering. Detta leder till extremt stort behov av underhållsåtgärder för rengöring och byte av filter. Även i många centrala luftbehandlingsaggregat kan den nödvändiga noggranna rengöringen, inklusive rengöring av värmeväxlare, på grund av deras konstruktion inte utföras fullständigt. Följden av detta blir fettavlagringar som kan leda till felfunktioner och även orsaka att värmeväxlaren havererar på grund av igensättningar. Av denna anledning används inte centrala luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning i många kök – vilket i sin tur betyder att värdefull energi inte tas till vara. Detta är synd eftersom spillvärmen från köket skulle räcka till att förse den största delen av byggnaden med energi.

Menerga har utvecklat en innovativ och automatisk rengöringsfunktion särskilt avsett för restaurangbranschen, till vilket det centrala luftbehandlingsaggregatet i Adsolair-serien, med mycket hög verkningsgrad, kan användas utan problem för värmeåtervinning i kök och restaurangkök. Med övergripande planering av ventilationstak och central luftbehandling kan man återvinna mer eller mindre all spillvärme från köket. Och självklart uppfylls kraven i VDI 2052 för inomhusluft. Här handlar det om att förhindra spridning av dålig lukt i köket och angränsande rum, genom att snabbt och tillförlitligt leda bort den kontaminerade luften. En ytterligare fördel är att arbetsmiljön förbättras för kökspersonalen med tanke på behaglig lufttemperatur, luftfuktighet och lufthastighet.

Hotell är små och oberoende mikrokosmos – ett kontinuerligt utbyte av personer, med många olika behov och för många olika typer av rum. Följaktligen skiftande är kraven på en bra effektiv hotell-luftbehandling.

I källaren måste mat förvaras i exakt rätt temperatur, medan det i konferensrummen ska gå att växla mellan viloläge och användning på mycket kort tid. Och i hotellrummen vill gästerna själva bestämma hur varmt eller kallt det ska vara.
Även den härliga doften från en god måltid ska helst stanna kvar i köket och inte välkomna gästerna i lobbyn. Luftbehandlingen av ett hotell är mycket beroende av antalet hotellgäster – och antalet hotellgäster är beroende av hur bra luftbehandling man har. Alla rum har sina särskilda behov. Om det finns en simbassäng utökas förutsättningarna inom luftbehandling och ventilation med att det finns en behovsanpassad avfuktning. Detta för att gästernas välmående är av stor betydelse och skyddet av fastighetens konstruktion extra viktig. Vanligtvis finns det inte mycket utrymme för teknik, och fasadens estetik ska inte förstöras av ventilationskomponenter. Och vad som är mycket viktigt är att utrustningen skapar ett så bra klimat som möjligt och att den är så tyst att gästerna inte hålls vakna av ljudnivån på nätterna.

De hotell som har luftbehandling har å ena sidan en konkurrensfördel (det sköna klimatet), å andra sidan en energislukande anläggning. Det är därför det är så viktigt med en energieffektiv och toppmodern anläggning som är perfekt anpassad för de lokala förhållandena. Till exempel: går det att använda spillvärme från köket för att värma upp vatten? Uppstår behov av värme och kyla samtidigt inom byggnaden? Eller kan solenergi användas för kyla? Många behov – en lösning: Menerga.

Menerga passar

Samtidigt som hotellgästerna och personalen njuter av ett perfekt klimat i hotellets alla rum, arbetar aggregaten i tysthet i teknikrummet med varierande belastning för att uppfylla de högt ställda kraven. Ljudnivån hålls mycket låg tack vare effektiv teknik och användning av ljuddämpare.

Konceptet för Menerga-aggregat är kompakt och färdig för användning. De passar även i teknikrum där annan teknik inte skulle få plats. Vare sig det gäller ThermoCond för effektiv avfuktning och simhallsventilation eller Resolair för generering av ett klimat med maximal värmeåtervinningsgrad – en sak som alla aggregat har gemensamt är minimal energianvändning. I Resolair-aggregaten används regenerativ värmeåtervinning, med vilken det också går att återvinna fukt. Denna teknik uppnår den högsta värmeåtervinningsgraden som hittills har uppmätts! Under planeringsprocessen är det inte aggregatets placering som är utgångspunkten utan hela anläggningen. Var behövs vilken energi och hur kan detta genomföras och användas på effektivast möjliga sätt? Alla aggregat anpassas för den specifika tillämpningen. Om det till exempel finns en brinevattenbassäng i hotellets badanläggning, måste luftbehandlingstekniken klara av den aggressivare luften. För denna tillämpning har Menerga utvecklat specialaggregaten i ThermoCond-serien. Tillsammans med projektplaneraren söker vi efter den absolut bästa lösningen för ditt hotell. Ett konsekvent bra klimat har också en positiv påverkan på kundernas lojalitet. Man återvänder inte till samma hotell om man inte är nöjd med klimatet.