Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Genom att använda denna webbplats accepterar du användningen av dessa cookies.

Handel och affärsverksamhet
Handel och affärsverksamhet

Vare sig det handlar om ett köpcenter, ett lågprisvaruhus eller en bilhandlare så är rätt klimat en viktig faktor som påverkar kundernas beslut vid köp. Ett behagligt klimat kan bidra till att kunden stannar längre och köper mer. Även om klimat är något man inte är medveten om har det stor påverkan på omsättningen.

Samtidigt är ventilation och luftbehandling viktiga faktorer för alla återförsäljare och operatörer på köpcenter. Så snart dörrarna till köpcentret öppnas på morgonen måste temperatur och fuktighet vara konstanta. Frisklufttillförseln måste alltid fungera korrekt även när det är många kunder i lokalerna. Efter stängningsdags är det viktigt att dessa optimala förhållanden snabbt regleras till en energieffektiv drift. En behovsstyrd flödesreglering är därför ett absolut måste.

Även lokalerna själva kan påverka luftbehandlingen. Stora glasytor lockar inte bara kunder till affärerna, utan innebär också stora värme- och kylbehov. Detta är inget problem om korrekt teknik används. En hög värmeåtervinning är värd sin vikt i guld på vintern. Användning av alternativa energikällor (till exempel spillvärme från system med kommersiell kyla eller användning av fjärrvärme) ger extra stora besparingar på driftkostnaderna. Kyleffekten är särskilt viktig i detaljhandelsbutiker. Alla detaljhandelsbutiker använder belysning för att marknadsföra sina produkter, vilket genererar mycket värme. Under sommarmånaderna räcker det vanligtvis inte med den kylning man får från fri ventilation. Här kan man istället välja alternativa lösningar som evaporativ kyla eller luftbehandling med sorption – även känt under begreppet “solkyla”.

Ett optimalt aggregat förhindrar felfunktioner, kräver endast lite underhåll och ger bra åtkomst till komponenterna. Intelligenta underhållskoncept ger extra skydd mot haverier.

Menerga passar

Inom handel och affärsverksamhet hanteras ofta mycket stora luftmängder. Menerga har aggregat för detta med kapacitet på 51.000 m3/tim och mer – och självklart även som utomhusaggregat. Alla aggregat är utrustade med intelligent styr och regler och väljer alltid automatiskt det optimala driftläget. Detta innebär att luftflödet reduceras till lägre börvärden anpassade efter behovet när affärerna har stängt, därmed sjunker driftkostnaderna drastiskt. Innan affärerna öppnar och/eller arbetsdagen börjar återställer systemet förhållandena i rummen till önskade värden. Om det årliga värmebehovet är högre än kylbehovet uppnår Resolair-aggregat värden på upp till 90% med sin regenerativa värmeåtervinning. För att möta de ökande kylbehoven på ett energieffektivt sätt används våra Adsolair-aggregat. Aggregaten arbetar enligt principen med indirekt evaporativ kyla, där man genom att befukta frånluften med vatten kan generera en temperaturminskning för tilluften med upp till 14 K – utan att energi behöver användas för nedkylningen. Luftbehandling med sorption fungerar på ett lika intelligent sätt. Den utförs i två steg – avfuktning och kylning av luft. Vid avfuktning leds varm uteluft genom en vattenabsorberande brinelösning. Därefter leds den torkade uteluften genom en dubbel plattvärmeväxlare med indirekt evaporativ kyla i vilken den kyls ned upp till 12 K i tilluften. Den utspädda brinen regenereras genom användning av värmeenergi. Värmekällorna som används här är solvärmesystem, fjärrvärmenätverk eller spillvärme. Luftavfuktning och regenerering av brinen utförs i separata kretsar. Detta betyder att värmen kan lagras under mer eller mindre obegränsad tid utan förluster i ett vätskemedium och användas när värmetillförseln inte är konstant.