Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Genom att använda denna webbplats accepterar du användningen av dessa cookies.

Tillverkning och logistik
Tillverkning och logistik

Inom företags tillverkning och logistik ska inte endast processer och produkter klimatiseras. I de flesta produktionsanläggningar (oberoende av hur stora eller moderna de är) är det många personer som arbetar. Deras arbetsklimat måste vara behaglig och uppfylla gällande förordningar. Nästan alla produktionslokaler har en sak gemensamt: de är ofta mycket stora och höga, vilket gör att de innehåller mycket stora mängder luft. Denna luftvolym måste hållas vid en lämplig temperatur, behandlas och cirkuleras.

Uppvärmning behövs huvudsakligen under natten och på morgonen – under dagen (särskilt på sommaren) måste lokalerna kylas. På många företag gäller denna förutsättning under den största delen av dagen, t.ex. när man arbetar i skift. Luftbehandlingen kräver stor luftvolym och, framför allt, mycket effektiv försörjning av värme och kyla. Därutöver måste förordningar för arbetsmiljö efterföljas. På många tillverkningsföretag genereras luftföroreningar som kan ha skadlig påverkan på hälsa eller produktkvalitet. Dessa måste avlägsnas tillförlitligt med hjälp av en effektiv ventilation. Lokalens luftkvalitet bestäms i huvudsak av luftaggregatens konstruktion och placering. För att skapa ett optimalt tillverknings- och arbetsmiljöklimat krävs det ofta mycket energi. En bra luftbehandling är dock alltid lönsam. Särskilt under de varma sommarmånaderna förbättras inte bara motivationen och arbetsmoralen hos medarbetarna.
En behovsreglerad kylning av produktions- och lagerlokaler har även en positiv påverkan på produktkvaliteten och hållbarheten för den tillverknings-utrustning som används. Drag som kan orsaka problem när takfönster eller portar är öppna kan förhindras genom en intelligent styrning av luftflödet. Förutom i den faktiska produktionslokalen används även ett intelligent luftbehandlingskoncept för intilliggande lokaler som till exempel personalrum.

Menerga passar

Alla Menerga-aggregat med höga luftflöden (till exempel Adconair-, Adsolair- och Resolair-serier) är lämpliga för produktionslokaler. Adsolair-aggregat kan utan problem leda bort de termiska lasterna i lokalen med mycket låg energiförbrukning för kyla. Detta utförs genom indirekt evaporativ kyla, vilket kan uppnå temperaturminskningar på mer än 12 K* endast genom användning av vatten. Resolair-aggregat arbetar enligt principen regenerativ energiåtervinning och kan också återvinna ”kyla” och fukt från luften i lokalen. För topplaster kan aggregatet utrustas med värme- och kylbatteri.

Adconair-, Adsolair- och Resolair-aggregat ger extremt effektiv värmeåtervinning. Den energi som används för uppvärmning av lokalerna vintertid hålls därför på en mycket låg nivå. Aggregaten kan ytterligare reducera driftkostnaderna genom att tillföra returluft enligt behov. Om det till exempel inte utförs något arbete i produktionslokalen under nattetid eller under en specifik period kan rummen till en låg kostnad hållas vid önskad temperatur i returluftdrift. Tidigt på morgonen precis innan det första skiftet går på tillsätts den nödvändiga mängden uteluft för att uppnå erfordrad luftkvalitet. Aggregaten svarar med variabla luftflöden på lokalernas olika användningsnivåer. Installationen för utomhusaggregat är särskilt enkel och kan tillämpas för alla aggregat.

* vid UL = 34°C / 40% r.f.