Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Genom att använda denna webbplats accepterar du användningen av dessa cookies.

Processklimatisering
Processklimatisering

Vid luftbehandling av processluft finns det inget utrymme för misstag. Detta gäller särskilt vid framställning av livsmedel. För vissa produktionsprocesser krävs det tydligt fastställda luftförhållanden, till exempel en viss luftfuktighet, som inte får överstigas, eftersom detta får direkta konsekvenser. Produkten kan få utseendemässiga eller upplevelsemässiga försämringar - och i värsta fall kanske den inte ens kan produceras. I den hårda tidtabellen av dagens moderna produktionsföretag är det mycket allvarligt med avbrott eller felfunktioner. Men också när försämringarna är smygande, som till exempel produktion i renrumsmiljö:

Ju mer din produkts eller produktionsprocess kvalitet är beroende av vissa klimatförhållanden, desto mer ska du fokusera på systemdesign. Med hjälp av intelligenta koncept och hög kvalitet kan önskade optimala produktionsförhållanden uppnås. Lämpliga luftbehandlingar är inte viktiga endast för produktionsprocessen utan även för senare förvaring.

Menerga passar:

Inom industriklimatisering finns en mängd tillämpningar och konstellationer. I många livsmedelsförädlingsområden, särskilt vid tillverkning av köttprodukter, är det nödvändigt att kunna säkerställa att alla ytor är hygieniskt rena och sterila. Vatten spelar en mycket viktig roll i denna process. Korta och intensiva rengöringsintervall leder till extremt hög luftfuktighet i luften vid produktionsanläggningen, en luftfuktighet som måste kunna avlägsnas på kort tid. Luftförhållandena är nästan lika avancerade som för en traditionell simbassäng. Dessutom måste hygienkraven inom livsmedelsindustrin uppfyllas -  i synnerhet ska en enkel rengöring av alla komponenter som berörs av luftflödet vara möjlig. För denna typ av tillämpningar är Adsolair-aggregat idealiska. Dessa använder potentialen hos avfuktning av omgivningsluften, medan värmeåtervinningen reducerar uppvärmningskostnaderna drastiskt. En integrerad reningsanordning i värmeväxlaren säkerställer god hygien. Den helt automatiska regleringen tillför vid behov torr uteluft och ger under sommarperioden en styrsignal till eventuellt befintliga avfuktare.