Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Genom att använda denna webbplats accepterar du användningen av dessa cookies.

Hygien
Hälsovård

Hälsovårdssektorn befinner sig som många andra områden i en förändringsfas. Kommunala och statliga anslag samt kunders och patienters krav gör att det i allt större utsträckning endast beviljas projekt med referensobjekt-karaktär. Byggnadens tekniska utrustning blir alltmer en konkurrensfaktor – och det är ju inte konstigt om man till exempel betänker att patienter på ett sjukhus är beroende av denna utrustning dygnet runt.

Kraven som ställs på luftbehandling i hälsosektorn är lika olika som de olika typerna av rum som finns. Ett viktigt område är hygien, dvs. att undvika spridning av baciller, bakterier eller virus, och därmed även förebygga infektioner. I speciella skyddsområden som kirurgiavdelningar räcker det inte med arbetsmiljöstandarder utan det krävs även dynamisk avskärmning genom ventilationen. Aktiva och passiva luftslussar skyddar känsliga områden. Övertryckszoner vid omhändertagande av steril utrustning är lika nödvändiga som undertryckszoner i intensivvården eller i områden där det måste kunna garanteras helt bakteriefri miljö. Ett intelligent ventilations- och luftbehandlingssystem uppfyller alla dessa krav med mycket hög tillförlitlighet vad gäller driftstopp.

Förutom dessa tekniska funktioner måste alla företag som bedriver hälsovård försäkra sig om att vara kostnadseffektiva. Driftkostnaderna måste hållas nere utan att man äventyrar det övergripande systemet. Och man ställer sig en annan fråga i denna sektor: kan ett energibesparande, intelligent ventilations- och luftbehandlingssystem förbättra min image och min konkurrenskraft? Ja, det kan det! Till exempel genom kyla på sommaren som drivs av solenergi – inte av resursförbrukande kompressorkylsystem. Användning av förnybar energi sparar driftkostnader och ger dig konkurrensfördelar i förhållande till dina konkurrenter. 

Menerga passar

I hälsovården är det mycket höga krav på mikrobiologiska hygientester och mikrobiologiskt underhåll. Adconair-aggregat uppfyller dessa behov i och med att dess värmeväxlare kan rengöras in i minsta detalj utan att behöva demonteras. Alla komponenter som till exempel filter är lätt åtkomliga och enkla att byta ut. Renovering av gamla system är särskilt lämplig, eftersom gamla aggregat vanligtvis inte är utrustade med värmeåtervinning; här går det att spara in en stor del av driftkostnaden. Ett intelligent planerat övergripande system inkorporerar byggnadskomplexets alla egenskaper. Använda till exempel spillvärme från kök och tvättinrättning som regenerativ värme för brine-regenerering i våra Sorpsolair-aggregat! På så sätt kan man spara ytterligare kostnader utan att behöva avstå från en tillförlitlig och ren luftbehandling. När renovering av byggnaden planeras ska fokus inte läggas på de initiala investeringskostnaderna utan på totalkostnaden, med avsevärt lägre uppföljningskostnader. Det finns ytterligare fördelar, särskilt i sjukhus som behöver renoveras: de system som konstruerades på 1970-talet var ofta avsedda för större luftvolym. Trots att de utformades för större luftvolymer kan dessa system inte längre hantera den luftvolym som krävs, på grund av byggnadernas tillbyggnader. Menerga-aggregat är vanligtvis mycket kompaktare än sina konkurrenters: aggregaten är lätt integrerade i utrymmen och realisera en högre kapacitet. Menerga-aggregat kan enkelt, med bra lönsamhet och utan problem kombineras med befintliga kylsystem.