Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Genom att använda denna webbplats accepterar du användningen av dessa cookies.

Datacenter
Datacenter - klimatisering

Den fråga som datacenteroperatörer har högst på sin dagordning just nu är energieffektivitet. Den pågående utvecklingen av nya tekniker och den ökade tillgängligheten till mobila enheter gör att det krävs allt större databehandlingskapacitet. Detta kommer inte bara att öka energiförbrukningen för datacenter, det kommer också att leda till ökad konkurrens från nystartade serverfarmar. Därför kommer det effektivaste sättet att använda energi med principen ”gröna” datacenter att bli en avgörande konkurrensfördel.

Riktlinjen för energieffektivitet från datacenter är PUE-värdet (Power Usage Effectiveness). För denna indikator är datacenterns sammanlagda elförbrukning satt i relation till elbehovet för att generera databeräknings-kapaciteten. Störst påverkan förutom IT-hårdvaran har kylningen av serverhallarna, vilket beroende av de lokala förhållanden utgör upp till 60% av den totala energikostnaden. Vid en typisk datacenter med konventionell teknik är andelen av elbehovet för kylning och luftflödesstyrning under 40%. Operatören kan med hjälp av energibesparande teknik reducera detta värde till mindre än 10%. Avgörande är att PUE-indikatorn kan förbättras från i medeltal 2,0 till ett mycket bra värde under 1,2. Således är inte bara kraven för “gröna” datacenter uppfyllda, utan man sparar även driftskostnader i stor utsträckning. Det är ytterst viktigt redan under planeringsstadiet att man kan säkerställa felfri drift för datorsystemet.

Menerga passar

Med luftbehandlingsaggregat i returluftdrift i Adcoolair-serien har Menerga på mycket kort tid etablerat sig på marknaden för högeffektiv kyla. Aggregaten är avsedda att transportera bort hög termisk last med hjälp av indirekt frikyla, evaporativ kyla och kompressionskyla med prestanda-klassning (EER) 12 i genomsnitt under ett år vid frånlufttemperatur 34°C och tillufttemperatur 20°C. Genom den primära användningen av naturliga processer reducerar AHU-aggregat med returluftdrift elförbrukningen för kyla avsevärt, vilket ger mycket bra energieffektivitetsindikatorer på datacenter. Vid drift är returluftflödet helt separerat från kylluftflödet genom plattvärmeväxlaren i polypropen (plast). På så sätt kan varken fuktig luft eller föroreningar från uteluften flöda in i datacentralen, även vid frikyla. Dessutom ökas värmeväxlarens kylprestanda kraftigt med hjälp av evaporativ kyla. Behovet att avleda värme genom uteluftflödet kan därmed reduceras till två tredjedelar av returluftflödet. Detta ger betydligt mindre luftkanaler för ute- och avluften samt ett motsvarande lägre tryckfall i aggregatet.