Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Bij verder bezoek aan onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Productie en logistiek
Productie en logistiek

In de wereld van productie- en logistiek gelden, buiten de specifieke eisen  van processen en producten, ook voorschriften die gehandhaafd moeten worden voor de mensen die er werkzaam zijn. Bijna alle productiehallen hebben één overeenkomst: ze zijn vaak groot en hoog waardoor voor een goede doorspoeling grote luchthoeveelheden nodig zijn. 

Het is daarom zaaks om deze luchthoeveelheden zo efficiënt mogelijk te behandelen en te verplaatsten. ‘s Nachts en in de ochtend is er overwegend warmtevraag en overdag, met name in de zomer, zal er vaak gekoeld moeten worden. In sommige bedrijven is de koeling voor een groot deel van de dag noodzakelijk, zeker wanneer in ploegendienst gewerkt wordt of gevoelige producten liggen opgeslagen of verwerkt worden. 

Ook komt het bij productiebedrijven voor dat er verontreinigde stoffen aanwezig zijn die nadelige gevolgen voor de gezondheid kunnen hebben of van invloed zijn op de kwaliteit van het product. Deze moeten door een efficiënte ventilatie afgevoerd worden. Met een doordacht ontwerp blijft de kwaliteit van het product en het welzijn van de werknemers gewaarborgd.

Menerga past:

Voor de toepassing in productiehallen kunnen alle Menerga units met een hoge luchthoeveelheid worden ingezet. Zoals bijvoorbeeld de units van de Adsolair, Adconair en Resolair serie.

Adsolair en Adconair units zijn zeer goed in het afvoeren van een hoge thermische belasting met een zeer laag energieverbruik voor de koeling. Zij maken gebruik van indirecte adiabatische verdampingskoeling die luchttemperatuurdalingen bereikt van meer dan 14 K. Bovendien heeft dit systeem een uiterst efficiënte warmteterugwinning.

Resolair units werken met het principe van regeneratieve energieterugwinning en hebben een zeer hoog rendement. Deze systemen kunnen dus op een efficiënte manier koude en vocht uit de hallucht terugwinnen. Het energieverbruik voor het verwarmen van de hallen in de winter wordt met deze unit zeer laag gehouden.

Voor piekbelastingen kunnen deze units worden uitgevoerd met een verwarmings- of koudwaterbatterij of geïntegreerde koeling.

De systemen zijn ook in staat om door een bedrijfsafhankelijk omloopaandeel de bedrijfskosten verder te verminderen. Als er bijvoorbeeld ‘s nachts over een bepaalde periode geen werkzaamheden plaatsvinden dan kan de productiehal in omloopbedrijf voordelig op temperatuur worden gehouden. In de ochtend, kort voor aanvang werkzaamheden, wordt de benodigde buitenlucht bijgemengd om de geëiste luchtkwaliteit te bereiken. De units reageren met een variabele luchthoeveelheid op de bezetting van de hallen.

Een eenvoudige installatie is de uitvoering voor buitenopstelling. Deze is bij iedere unit mogelijk.