Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Bij verder bezoek aan onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Gezondheidszorg
Gezondheidszorg

De klimaateisen in de gezondheidszorg zijn net zo variabel als de verschillende type ruimten. Bovendien moeten de gebouwinstallaties er voor zorgen dat patiënten en verzorgend personeel 24 uur per dag in een optimaal klimaat kunnen verblijven. Daarbij ligt ook een belangrijke focus op het gebied van hygiëne. Er moet immers voorkomen  worden dat contaminatie van ziektekiemen, bacteriën of virussen plaatsvindt in de luchtstromen. Dit is de basis voor de preventie van infecties. 

In speciale beschermingszones zoals de operatiekamers en patiëntenkamers zijn naast de gezondheidsnormen ook voorzieningen voor dynamische afscherming van de lucht noodzakelijk. Actieve en passieve luchtsluizen beschermen deze kwetsbare ruimten.

Op deze steriele afdelingen maar ook op intensive care of andere absoluut kiemvrije ruimten moet d.m.v. overduk- of onderdruk zones de optimale luchtconditie gegarandeerd worden. Een intelligent lucht- en klimatiseringssysteem met een hoge efficiency en betrouwbaarheid moet aan al deze eisen kunnen voldoen.

Naast de technische functionaliteit is duurzaam ondernemen een item wat niet meer weg te denken is in de ontwikkeling van een project. Of dit nou nieuwbouw of renovatie is. De bedrijfskosten moeten zo laag mogelijk gehouden worden zonder natuurlijk de functionaliteit van het gehele systeem te verliezen.

Regelmatig wordt ook de vraag gesteld: Kan een energiebesparend, intelligent ventilatie- en klimatiseringssysteem het imago en de concurrentiepositie van onze instelling verbeteren? Ja, dat kan.

Indien u bijvoorbeeld in de zomer niet meer met  mechanische koeling koelt, maar met energie van de zon. Het gebruik van regeneratieve energie bespaart bedrijfskosten en verbetert uw concurrentiepositie. 

Menerga past:

In de gezondheidszorg worden zeer hoge eisen gesteld aan microbiologisch-hygienische testen en onderhoud.  Menerga units voldoen aan deze eisen. In sommige uitvoeringen kan de warmtewisselaar compleet worden gereinigd zonder dat deze uitgebouwd hoeft te worden. Alle onderdelen zoals de filters zijn eenvoudig te vervangen.

Vervanging van oude systemen door Menerga systemen biedt een groot voordeel vanwege het hoge warmteterugwinning rendement, efficiënt koelsysteem, lage bedrijfskosten en optimale bedrijfszekerheid. Met daarbij nog een intelligent regelsysteem worden alle noodzakelijke luchtzijdige disciplines voor het gebouw bijeen gevoegd.