Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Bij verder bezoek aan onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Hotel en restaurant
Hotel en restaurant

In de horeca ligt, in de vorm van niet gebruikte restwarmte, een grote energiebron. In het verleden werd het energiebesparingspotentieel maar voor een klein deel benut  omdat de afvoerlucht uit de keuken vethoudende dampen bevat die, ondanks afscheiding en filtering, tot zeer hoge onderhoudskosten leidde. In vele centrale klimaatunits was de noodzakelijke reiniging technisch gezien niet eens volledig mogelijk waardoor vetophopingen storingen of uitval tot gevolg hadden. 

Toch kan de afvalwarmte van een keuken toereikend genoeg zijn om een groot deel van een gebouw van warmte energie te voorzien. Menerga heeft speciaal voor de horeca en grootkeukens een volautomatisch reinigingssyteem ontwikkeld waarmee de hoogefficiënte warmteterugwinning in de klimaatunit van de Adsolair serie probleemloos voor warmteterugwinning kan worden ingezet. Daarbij wordt ook aan de eisen van de ruimtelucht, zoals vermeld in de geldende voorschriften, voldaan. Door de gescheiden luchtstromen in het systeem wordt geurhinder en verspreiding daarvan voorkomen en zijn de arbeidsomstandigheden voor het (keuken)personeel en de ruimtecondities voor de gasten behaaglijk.

Ook hotels met hun steeds wisselende bezetting en klimaateisen vragen om een hoge efficiëntie van het klimaatsysteem. In de opslag moeten levensmiddelen onder de juiste conditie gehouden worden, in een vergaderruimte moet in korte tijd van „pauze“ naar „bedrijfsgereed“ geschakeld worden en in de hotelkamers regelt de gast graag zelf hoe warm of koud hij het wil hebben. Daarbij moet ook geuroverdracht vanuit de keuken voorkomen worden en niet al in de lobby de gasten tegemoet komen.

Indien er ook een zwembad aanwezig is, dan is naast de klimatisering en ventilatie ook een bedrijfsafhankelijke ontvochtiging nodig voor het comfort van de gasten maar ook voor de bescherming van het gebouw.

Optimale klimatisering van een hotel betekent voor de hoteleigenaar enerzijds een concurrentievoordeel door het scheppen van een gastvrij klimaat en anderzijds een reductie in de energiekosten.

Menerga past:

Terwijl de hotelgasten en het personeel in iedere ruimte onbewust genieten van het klimaat, werken de units onzichtbaar met wisselende belastingen in de technische ruimten om aan de hoogste eisen te voldoen. Dankzij efficiënte technieken en de toepassing van geluiddempers gebeurt dit ook nog eens geluidsarm.

Menerga units zijn compact en „Plug and Play“ ontworpen en passen doorgaans in de technische ruimten.  

Of het systeem nou toegepast wordt voor luchtbehandeling met hoge warmte- en/of vochtterugwinning rendementen of de klimatisering van het zwembad, alle units hebben de inzet voor “Minimal Energy Application” gemeen.

 Bij het ontwerp is niet de plaats van de unit het uitgangspunt van het ontwerp maar juist de beschouwing van het gehele complex.  Waar wordt welke energie verbruikt, en hoe kan deze het meest efficiënt ter beschikking worden gesteld? Iedere unit is afgestemd op een specifieke toepassing. Wordt in het hotelzwembad bijvoorbeeld een zoutwaterbad aangeboden, dan moet de klimaattechniek op de agressieve lucht worden afgestemd. Gezamenlijk met een specialist zoeken wij naar best mogelijke oplossing voor uw hotel.

Een continue goed klimaat werkt positief mee aan klantenbinding. Immers, als uw klimaat in orde is, is dat zeker een van de redenen om weer terug te komen.