Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Bij verder bezoek aan onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Sportcomplexen
Sportcomplexen

Steeds meer sporters zijn lid van een vereniging. Geen wonder, want de bewustwording van sporten om fit en gezond te blijven wordt vandaag de dag steeds groter. Er is bijna geen sport die men niet het hele jaar door in een sporthal, beschermd tegen weer en wind, kan uitoefenen. Belangrijk voor de sportprestaties en het trainingresultaat is o.a. het klimaat in een sporthal. Naast de juiste temperatuur is ook het voorkomen van tocht en te veel vocht belangrijk. 

Maar niet alleen voor de sporter moet het binnenklimaat optimaal zijn. Vele sportcomplexen bieden bezoekersplaatsen en tribunes voor toeschouwers. Terwijl de toeschouwers meestal zittend of staand het spel aanschouwen is de sporter juist volop in beweging. Doorgaans is de beste temperatuur voor de sporter rond de 18°C en mag het op de tribune wel 22°C zijn. Daarom is het aan te bevelen om aparte klimaatzones te creëren voor zowel de tribune als voor het sportgebied.

Over het algemeen moeten klimaattechnische systemen voor de toepassing in sporthallen vanwege de grote luchthoeveelheden zeer krachtig zijn en grote prestaties kunnen leveren. De luchthuishouding is daarbij net zo relevant als de prestatie van de gebruikte techniek. Omdat sporthallen niet de gehele dag gebruikt worden, biedt een regelbare klimatisering grote besparingen op. Kort voor het begin van de training of evenement wordt in de ruimte het noodzakelijke aandeel buitenlucht toegevoerd en tevens de ruimtelucht opgewarmd. Om de warmteverliezen ten gevolge van de ventilatie zo laag mogelijk te houden moet de unit over een hoog warmteterugwinning rendement beschikken.

Tevens moet het ook mogelijk zijn om bij een hoge thermische belasting, bijvoorbeeld bij een volle zaalbezetting met toeschouwers, in korte tijd over te schakelen naar koeling met koude terugwinning, bij gelijkblijvende ventilatielucht toevoer.

Menerga past:

Voor de toepassing in sporthallen biedt Menerga units van de serie Dosolair, Adsolair en Resolair aan. Alle units van deze series zijn met hoge luchthoeveelheden verkrijgbaar. Menerga units zijn ontwikkeld volgens onze bedrijfsfilosofie. Namelijk het principe van zeer energie-efficiënte systemen met een doordacht ontwerp. Afhankelijk van de situatie kan het verstandig zijn om voor de klimatisering van een enkele hal meerdere units in te zetten.

Adsolair en Resolair units beschikken over een uiterst efficiënte warmteterugwinning, en de mogelijkheid voor de terugwinning van koude.

Adsolair units bieden met de indirecte adiabatische verdampingskoeling een extra  energie-efficiënte koeling met een temperatuurdaling van meer dan 14K. En dat alleen door de inzet van (drink)water.

De Adsolair 58 serie is met een aanvullende DX-koeling uitgerust. Deze kan, bijvoorbeeld bij een hoge vochtontwikkeling door toeschouwers (per persoon 30g/h), een optimale ontvochtiging mogelijk maken.

In het totale concept van de klimatisering mogen ook toegangs- en kleedruimten niet vergeten worden. Door de betrekkelijk lage koellast zijn units van de Dosolair of Trisolair serie hier een goede optie voor.

De douches bieden een verder besparingspotentieel: waardevolle afvalwarmte uit het douchewater kan met  AquaCond units teruggewonnen worden en aan het leidingwater overgedragen worden.