Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Bij verder bezoek aan onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Handel en commercie
Handel en commercie

Het juiste klimaat beïnvloedt de aankoopbeslissing van uw klant. Als een klant zich comfortabel voelt zal deze langer blijven en het koopgedrag gunstig beïnvloed worden. Klimaat is dus een onbewuste factor die invloed heeft op de hoogte van uw omzet. Zodra de winkeldeuren geopend zijn, moet de ventilatie, temperatuur en vochtigheid constant optimaal geregeld zijn, ook bij een hoge klantdichtheid. Na sluiting is het belangrijk de condities zo snel mogelijk aan te passen naar een energie-efficiënte bedrijfsvoering. Een bedrijfsafhankelijke luchthoeveelheidsregeling is daarvoor dan ook een absolute must. 

Ook het gebouw zelf kan de klimatisering beïnvloeden. Grote glaspuien trekken niet alleen veel klanten, maar ze betekenen tegelijkertijd ook hoge warmte- en koellasten. Geen probleem wanneer de juiste techniek wordt gekozen. Een hoge mate van warmteterugwinning is in de winter veel geld waard. En met de inzet van alternatieve energiebronnen zoals bijvoorbeeld “afvalwarmte” van machines of het benutten van stadswarmte kan een verdere reductie van de bedrijfskosten gerealiseerd worden.

Ook koeling is in winkelcentra erg belangrijk. Door de hoge interne warmtelast van personen, verlichting etc. zijn vaak flinke koelcapaciteiten benodigd. Daarom is in de zomermaanden koeling d.m.v. vrije koeling niet altijd toereikend. Hiervoor zijn alternatieve concepten voorhanden zoals indirecte adiabatische verdampingskoeling  of de sorptie ondersteunde klimatisering – ook wel bekend als het principe  „koelen met de zon“.

Menerga past:

In winkelcentra en andere commerciële gebouwen worden meestal zeer hoge luchthoeveelheden verplaatst. Menerga biedt hiervoor units van 55.000 m3/h en meer aan, uiteraard ook geschikt voor buitenopstelling. Alle units zijn met een intelligente sturing en regeling uitgerust en kiezen automatisch altijd de meest optimale bedrijfsmodus. Dat betekent voor u dat na sluitingstijd een aangepaste luchthoeveelheid met lagere setpoints ingesteld wordt. Hierdoor zullen de bedrijfskosten drastisch gereduceerd worden. De regeling zorgt ervoor dat voor aanvang van de nieuwe werkdag de ruimtecondities weer op de gewenste waarde gebracht zijn.

Indien de jaarlijkse warmtetransmissie hoger is dan de koellast zijn Menerga Resolair units met een regeneratieve warmteterugwinning van meer dan 90 % de beste keuze. Is er echter sprake van een te hoge warmtebelasting dan adviseren wij om Menerga  Adsolair units in te zetten om deze verhoogde koellast energie-efficiënt weg te werken. Deze units werken volgens het principe van de indirecte adiabatische verdampingskoeling, waarbij door het versproeien van water in de retourlucht een temperatuurdaling in de toevoerlucht van meer dan 14 K bereikt kan worden. Zonder energieverbruik van mechanische koeling.

Op dezelfde wijze werkt ook het systeem met sorptie ondersteunde klimatisering. Dit systeem werkt echter in twee stappen. Luchtontvochtiging en luchtkoeling. Voor de ontvochtiging wordt de warme buitenlucht door een vocht absorberende zoutoplossing geleid en droger gemaakt. Aansluitend stroomt deze gedroogde buitenlucht door een dubbele kruisstroomwisselaar met indirecte verdampingskoeling. Hierdoor kan de toevoerlucht tot meer dan 14 K worden afgekoeld. De verzadigde zoutoplossing wordt d.m.v. restwarmte geregenereerd. Als warmtebron kan daarbij thermische zonne-energie, stadswarmte of proceswarmte worden gebruikt. De luchtontvochtiging en de regeneratie van de zoutoplossing vinden plaats in aparte circuits. Op deze manier kan warmte bijna onbeperkt en zonder verlies in een vloeibaar medium opgeslagen worden en juist bij een niet constante warmtetoevoer worden ingezet.