Zdravotnictví
Zdravotnictví

Stejně jako mnoho dalších oborů prochází i odvětví zdravotnictví obdobím přechodu. Pouze projekty se stěžejním charakterem mohou dosáhnout na veřejné dotace a být přijaté zákazníky a pacienty. Technické vybavení budov se stává stále více konkurenčním faktorem – není divu, když uvážíme, že se například pacienti v nemocnicích na takové vybavení musejí spolehnout 24 hodin denně.

Požadavky kladené na klimatizaci v oblasti zdravotnictví jsou stejně rozmanité, jako jsou různé typy pokojů. Jedním z hlavních zaměření je oblast hygieny, tzn. zamezení kontaminace mikroby, bakteriemi či viry – a tedy zaměření na prevenci infekce. Ve zvláště chráněných oblastech, jako jsou chirurgická oddělení, jsou vyžadovány nejen standardy bezpečnosti práce, ale také dynamický screening větrání (ventilace). Aktivní a pasivní přechodové komory chrání citlivé oblasti. Přetlakové zóny pro dodávky sterilních předmětů jsou stejně důležité jako podtlakové zóny na jednotkách intenzivní péče nebo v oblastech, ve kterých musí být zaručeno, že je vzduch bez mikrobů. Inteligentní ventilační a klimatizační systém všechny tyto požadavky splňuje s vysokou spolehlivostí vůči poruchám.

Každá společnost ve zdravotnictví musí mimo technických funkcí splňovat i požadavky ohledně nákladové efektivity. Provozní náklady musejí být tak nízké, jak je to jen možné, aniž by byla ohrožena funkčnost celého systému. A ještě jedna další otázka v tomto odvětví vyvstává: mohou energeticky úsporné a inteligentní ventilace a klimatizace zlepšit image a konkurenceschopnost? Ano, je to možné. Například tím, že v létě nebudou ochlazovat pomocí systému kompresního chlazení, které je náročné na zdroje, ale pomocí energie ze slunce. Využívání obnovitelných energií šetří provozní náklady a odlišuje vás od konkurence.

Řešení Menerga

Ve zdravotnictví jsou kladeny velmi vysoké požadavky na mikrobiologické a hygienické testy a na údržbu. Systémy Adconair systémy tento přístup naplňují například tím, že lze tepelný výměník zcela vyčistit, aniž by musel být

rozmontován. Všechny komponenty, jako jsou filtry, jsou snadno dostupné a lze je snadno vyměnit. Zvlášť praktickým řešením je modernizace starých systémů, jelikož starší jednotky nejsou obvykle vybavené rekuperací tepla. Zde je možné ušetřit velkou část provozních nákladů. Inteligentně naplánovaný, celkový systém zahrnuje všechny vlastnosti komplexu budovy. Můžete například využít odpadní teplo z kuchyní a prádelen jako teplo pro regeneraci solného roztoku u našich systémů Sorpsolair! Zde je možné ušetřit další náklady, aniž byste se museli vzdát spolehlivé a čisté klimatizace. Když se plánuje renovace budovy, neměl by se klást důraz na počáteční náklady, ale měly by se brát v úvahu celkové náklady s výrazně nižšími navazujícími náklady. Nemocnice, které potřebují rehabilitaci, mají další výhodu: systémy postavené v 70. letech 20. století byly většinou navržené pro vyšší objemy vzduchu. I přes velké objemy, na něž byly plánovány, nejsou již tyto systémy schopné se vypořádat s objemovými průtoky vzduchu, které jsou vzhledem k počtu doplnění budov zapotřebí. Systémy společnosti Menerga jsou obvykle mnohem kompaktnější než jejich konkurenti, a mohou tak být do technické místnosti začleněny mnohem snadněji a poskytovat vyšší úroveň kapacity. Kombinace systémů společnosti Menerga s existujícími chladicími stropními systémy je kdykoliv bez problémů možné, což se v praxi osvědčilo.