Úřady a banky
Úřady a banky

Při zvažování tématu klimatu na úřadech a v bankách přemýšlejí mnozí o teplotě, jelikož se jedná o jeden z nejčastějších důvodů stížností zaměstnanců. Vnitřní klima je však mnohem složitější a zahrnuje také – mimo jiné – složky, jako je vlhkost vzduchu, proudění vzduchu, tepelné záření a samozřejmě kvalita vzduchu.

Zvláštním rysem úřadů je častá produkce přebytečného tepla, která je způsobena větším počtem osob a technického vybavení (počítačů, kopírek či osvětlení). Z tohoto důvodu nevyžaduje klimatizace ani tolik vytápění jako spíše chlazení a odvlhčování v letních měsících a také efektivní a neustálou výměnu vzduchu. Teplota a vlhkost vzduchu v místnosti musí samozřejmě být konstantní. Teplota by měla být individuálně regulovatelná a samozřejmě nesmí docházet k průvanu.

Klima v kancelářích a administrativních odděleních stanovuje vyhláška pro pracoviště a další předpisy. Je zde požadavkem, aby „vzduch pro dýchání dostatečně přispíval k dobrému zdraví“. Ale dobrá klimatizace může být mnohem více; zlepšuje výkon a motivaci zaměstnanců. Cílem je proto vytvořit prostředí, ve kterém je komfortní úroveň tepla. To závisí nejen na jednotlivcích a na řešení klimatizace, ale i na samotné místnosti. Zejména v moderních kancelářských budovách je velmi vysoký poměr okenní plochy k celkové ploše fasády. To má za následek rychlé změny teploty vzduchu v místnosti. Tepelná kapacita stěn je vzhledem k často používanému suchému způsobu výstavby velmi nízká. To také podporuje kolísání záření a teploty vzduchu z hlediska času a prostoru. Inteligentní koncept klimatizace tato kolísání kompenzuje, což umožňuje individuální nastavení pro různé kanceláře. 

Řešení Menerga

Vzhledem k přísným požadavkům je pro klimatizaci kancelářských budov a administrativních oddělení vhodná řada Adsolair s „adiabatickým“ odpařovacím chlazením a malým následným systémem kompresního chlazení. Největší podíl venkovního vzduchu se ochlazuje pomocí „adiabatického“ chlazení. Prostřednictvím integrovaného chladicího systému lze venkovní vzduch v 2. stupni chlazení zbavit vlhkosti, aby byla v létě zajištěna maximální úroveň komfortu ve všech oblastech 

Opětovný ohřev na příjemnou teplotu po odvlhčení se provádí pomocí integrovaného vzduchového kondenzátoru. To má dvě výhody: na jednu stranu může být teplota po odvlhčení zvýšena bez dalších nákladů a na druhou stranu se zvyšuje účinnost plynule nastavitelného chladicího zařízení. Faktor chladicího výkon je u tohoto systému kolem 10. Při zimních teplotách je účinnost rekuperace tepla větší než 78 %. 

Jestliže je vzhledem ke struktuře budovy a využití prostor požadavek na vytápění místo požadavku na chlazení, jsou zde vhodné systémy Resolair a Adconair, jelikož vykazují velmi vysoké využití tepla (rekuperaci). Jednotlivé požadavky ohledně staveb a jejich využití rychle objasníme během diskuze s prodejním týmem společnosti Menerga – nalezneme pro vás ideální řešení!