Obchod a trh
Obchod a trh

V nákupních centrech, prodejnách i autosalonech – vhodné klima ovlivňuje nákupní rozhodování vašich zákazníků. Když se zákazník cítí komfortně, zůstane déle a více toho nakoupí. I když je klima faktor, který si lidé neuvědomují, má vliv na výši obratu.

Pro každého prodejce a provozovatele nákupních center jsou zároveň důležitými faktory ventilace a klimatizace. Jakmile se otevřou dveře obchodu, musejí teplota a vlhkost zůstat konstantní. Přísun čerstvého vzduchu musí být za všech okolností perfektní, i když je hustota zákazníků vysoká. Avšak když se obchod uzavře, je důležité co nejrychleji přejít z těchto optimálních podmínek na energeticky úsporný režim provozu. Regulace průtoku v souladu s požadavky je proto naprostou nutností.

Klimatizace může mít také vliv na samotné prostory. Velké skleněné výlohy nejen přitahují do obchodů mnoho zákazníků, ale také vedou k vysokému zatížení vytápění a chlazení. Je-li zvolena správná technologie, nepředstavuje to žádný problém. Účinná rekuperace tepla má v zimě cenu zlata. Významné úspory provozních nákladů přináší využívání alternativních zdrojů energie, např. odpadního tepla ze systémů s komerčním chlazením, či využívání dálkového vytápění. V maloobchodních prodejnách je však zvláště důležitý chladicí výkon. Každá prodejna cíleně používá osvětlení tak, aby se zvýraznila a zviditelnila, čímž produkuje tepelnou zátěž, již nelze podceňovat. V letních měsících není chlazení pouhým větráním obvykle dostatečné. Pro tyto případy jsou k dispozici alternativní přístupy, jako je „adiabatické“ odpařovací chlazení nebo sorpční klimatizace – též známá jako princip „chlazení pomocí slunce“.

Optimální systém zabraňuje vzniku poruch, vyžaduje minimální údržbu a nabízí optimální přístup ke svým součástem. Inteligentní koncepce údržby nabízí dodatečné zabezpečení proti poruchám.

Řešení Menerga

V oblasti obchodu a trhu se přemísťuje vysoké množství vzduchu. Společnost Menerga nabízí pro tuto oblast systémy s kapacitou 51 000 m3/h a vyšší – samozřejmě též jako střešní verzi. Všechny systémy jsou vybavené inteligentním řízením a regulací a vždy automaticky zvolí optimální režim provozu. To znamená, že když jsou obchody zavřené, je objemový proud vzduchu snížen v souladu s požadavky, tj. na nižší jmenovité hodnoty, a provozní náklady jsou tedy výrazně sníženy. Než se obchody otevřou a/nebo před zahájením provozu, vrátí systém podmínky v místnosti na požadované hodnoty. Jsou-li roční požadavky na vytápění vyšší než na chlazení, dosahují systémy Resolair při rekuperačním využívání tepla maximálních hodnot až 90 %. Aby bylo možné energeticky úsporným systémem uspokojit zvýšené požadavky na chlazení, jsou zde naše systémy Adsolair. Systémy pracují na základě principu „adiabatického“ odpařovacího chlazení, kde stříkání vody do kanálu vratného vzduchu může vyvolat snížení teploty v přiváděném vzduchu až o 12 K – bez použití energie na chlazení. Sorpční klimatizace pracuje obdobným inteligentním způsobem. Provádí se ve dvou krocích: odvlhčování a chlazení vzduchem. Pro účely odvlhčování je teplý venkovní vzduch veden solným roztokem, absorbujícím vodu. Tento vysušený venkovní vzduch následně proudí přes dvojitý deskový výměník tepla s nepřímým odpařovacím chlazením, kde je ochlazen o 10 až 12 K – a vzniká tak přiváděný vzduch. Zředěný solný roztok je regenerován pomocí tepelné energie. Jako zdroje tepla se zde používají solární tepelné systémy, sítě dálkového vytápění nebo odpadní teplo. Odvlhčování vzduchu a regenerace slaného roztoku se provádějí v oddělených okruzích. To znamená, že teplo lze beze ztrát na téměř neomezenou dobu ukládat do tekutého média a využít jej, kdy dodávka tepla není konstantní.