Hotely a restaurace
Hotely a restaurace

V odvětví pohostinství se skrývá skutečný energetický poklad. Ukrývá se téměř v každé kuchyni – zejména v komerčních kuchyních – ve formě nevyužitého odpadního tepla. V minulosti se využíval pouze zlomek potenciálu úspor energie, jelikož je odpadní vzduch z kuchyní vždy silně znečištěn. Do systému jsou navzdory separaci a filtraci často zanášeny mastné aerosoly. Čímž se výrazně zvyšují nároky na údržbu, hlavně z hlediska výměn filtrů a čištění. Obdobně není u mnoha centrálních klimatizačních jednotek vzhledem k jejich provedení možné důkladné čištění v plném rozsahu, zahrnující i výměník tepla. V důsledku toho mohou vést úsady tuku a mastnoty k poruchám, a v důsledku ucpání může výměník tepla dokonce zcela selhat. Z těchto důvodů se v mnoha kuchyních centrální klimatizační jednotka s rekuperací tepla nepoužívá – takže se každý den cenná energie „vyhazuje z okna“. Což je škoda, protože odpadní teplo z kuchyní je dostatečné, aby svou energií zásobovalo většinu zbytku budovy.

Společnost Menerga vyvinula inovativní, zcela automatický čisticí systém, speciálně určený pro oblast stravování. S tímto čisticím systémem lze v kuchyních (i komerčních) bez obtíží používat vysoce účinné centrální klimatizační jednotky řady Adsolair pro rekuperaci tepla. Na základě holistického plánování větracích stropů a centrální klimatizace je možné zpětně využít téměř veškeré odpadní teplo z kuchyně. Je samozřejmé, že požadavky na vzduch v místnosti, jak je uvádí norma VDI 2052, jsou splněny. Jedním z cílů je, aby se rychlým a spolehlivým odváděním kontaminovaného vzduchu zabránilo šíření nepříjemných pachů v kuchyni a přilehlých prostorech. Druhou výhodou je, že pracovní prostředí pro zaměstnance kuchyně je, pokud jde o teplotu vzduchu, vlhkost a proudění, příjemné.

Hotely jsou malými nezávislými mikrokosmy – v řadě různých typů místností nacházíme neustálou změnu lidí s širokou škálou požadavků. Požadavky kladené na dobrý a účinný hotelový klimatizační systém se odpovídajícím způsobem liší.

V suterénu musejí být potraviny uchovávány při správné teplotě přesným způsobem, zatímco v konferenčních místnostech musí být možné ve velmi krátkém čase přepnout z režimu „přestávka“ do režimu „připraveno na provoz“. A v hotelových pokojích se hosté chtějí sami rozhodovat, jak teplo či chladno by mělo být. Odér lahodných jídel by měl navíc zůstávat v kuchyni a ne vítat hosty ve vstupní hale. Klimatizace hotelu v rozhodující míře závisí na úrovni obsazení – a naopak, úroveň obsazení závisí na dobré klimatizaci. Každá místnost má své specifické rysy. Je-li k dispozici také bazén, závisí pocit pohody hostů a ochrana struktury budovy nejen na klimatizaci a ventilaci, ale také na odvlhčování v souladu s požadavky. Pro technologie obvykle nezbývá mnoho místa a komponenty technologie ventilace by neměly narušovat architekturu externí fasády. A co je velmi důležité: zařízení, které vytváří dobré klima, by mělo být maximálně tiché, aby v noci hosty nebudil hluk.

Klimatizace hotelu díky tomu, že vytváří „příjemné prostředí“, poskytuje provozovateli hotelu na jednu stranu konkurenční výhodu, avšak na druhou stranu představuje také velký podíl nákladů na energii. A zde jsou vyžadovány energeticky úsporné, moderní koncepty, které v sobě zahrnují všechny aspekty místní situace. Je například možné využít odpadní teplo z kuchyně pro ohřev vody? Jsou v budově požadavky současně jak na vytápění, tak na chlazení? Lze využít solární tepelnou energii na chlazení? Hodně požadavků – jedno řešení: Menerga.

Řešení Menerga

Zatímco si hoteloví hosté a zaměstnanci užívají v každé místnosti dokonalé klima, aniž by si to uvědomovali, systémy pracují mimo dohled v technické místnosti při různé pracovní zátěži tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky. Vznikající hluk je samozřejmě pomocí účinné technologie a zvukových izolátorů udržován na nejnižší možné úrovni.

Provedení systémů Menerga je kompaktní a tyto systémy jsou připravené k použití. Jsou také vhodné pro technické místnosti, do kterých nelze umístit jiné technologie. Ať už řada ThermoCond pro účinné odvlhčování a klimatizaci plaveckých bazénů, či řada Resolair pro vytváření klimatu s nejvyšší účinností rekuperace tepla – jednu věc mají tyto systémy společnou, a to minimální použití energie. Systémy Resolair k tomu přistupují prostřednictvím rekuperačního využívání tepla, s nímž je možné také znovu využívat vlhkost. Tato technologie dosahuje nejvyšší účinnosti rekuperace tepla, jaká je v současné době známa!

V procesu plánovaní není výchozím bodem postupu umístění systému, ale celek: Kde je jaká forma energie vyžadována, jak ji lze zpřístupnit a využít co možná nejúčinnějším způsobem? Každý systém je v souladu s konkrétní aplikací. Je-li například v hotelových lázních bazén se slanou vodou, musí se klimatizační technologie vyrovnat s agresivnějším vzduchem. Pro tyto případy vytvořila společnost Menerga speciální jednotky řady ThermoCond. Společně s projektantem hledáme pro váš hotel nejlepší možné řešení. Trvale dobré prostředí má také pozitivní vliv na loajalitu zákazníků. Protože hosté se budou vracet pouze tehdy, bude-li klima v pořádku.