Komfortní klimatizace
Školy | Sportovní zařízení | Hotely | Výroba a logistika | Úřady | …
Komfortní klimatizace
Komfortní klimatizace

Klima ovlivňuje naši osobní pohodu i výkonnost. Klimatizace je regulátorem výroby a pracovních podmínek a má vliv na výkonnost zaměstnanců. Vnitřní klima je současně důležitým aspektem budov a odpovídá za to, aby se nejen vaši zaměstnanci, ale i návštěvníci a hosté cítili příjemně. V otázce komfortního klimatu je důraz kladen na lidi. Ve společnosti Menerga nezajišťujeme je „měřitelné“ faktory, jako je teplota, vlhkost a kvalita ovzduší. Díky více než 30 letům zkušeností a více než 40 000 systémů, instalovaným po celém světě, víme, že žádnou místnost či budovu nelze považovat za jednotlivé části, ale je třeba na ně nahlížet jako na celek, a tak vytvořit optimální řešení. Do našich plánů začleňujeme vnější vlivy, jako je sluneční záření a externí klima, stejně jako širokou řadu interních vlivů, např. provedení místnosti, instalaci osvětlení či stávajících zdrojů tepla. Dokonalé řešení vytváříme ve spolupráci se všemi osobami zapojenými do projektu. Z tohoto důvodu vás žádáme o prominutí, pokud vám budeme předem klást více otázek než ostatní – naše dotazy vám následně ušetří nejen peníze, ale i spoustu času! A poté, co je technologie uvedena do provozu, je vám náš tým technického servisu ve dne v noci k dispozici, aby vám pomohl při řešení jakýchkoli závad či při pravidelné údržbě. Těšíme se, že budeme s vámi realizovat nějaký vzrušující projekt!

 Nakonec jsou to náklady, které jsou důležité!

Dobře známou skutečností je, že na výkonnost jednotlivců má klima vliv. Většina lidí si však specifické ekonomické dopady klimatu neuvědomuje. Jen z hlediska počtu dnů, po které jsou zaměstnanci nemocní, generuje dobré klima 25násobnou návratnost investovaného kapitálu (srov. modelový výpočet doktora inženýrství Rainera Bareißa, Ed. Züblin AG Stuttgart pro CCI 7/2009).

Tyto úvahu neberou v potaz skutečnost, že se budovy stanou v důsledku lepšího vnitřního klimatu atraktivnější. Tento „měkký" faktor bude čím dál více významnější – ať už v soutěži o nejlepší talenty, při pronájmu místností či z hlediska počtu návštěvníků. Dobré klima je a zůstává přínosnou investicí.