Výroba a logistika
Výroba a logistika

V oblastech výroby a logistiky je pro společnosti důležité nejen klimatizování procesů a produktů. Ve většině výrobních zařízení – bez ohledu na to, jak jsou velká či moderní – existuje velké množství pracujících osob, pro které musí být pracovní prostředí příjemné a v souladu s požadavky. Avšak téměř všechny výrobní haly mají jednu věc společnou: bývají obvykle velmi velké a velmi vysoké, a pro jsou zde velké rychlosti průtoku vzduchu. Tyto rychlosti proudění vzduchu musí být udržovány při vhodné teplotě, stejně jako čištění a cirkulace. Vytápění je nutné především v noci a ráno; během dne – zejména v létě – musejí být haly ochlazovány. V mnoha společnostech se tento požadavek vztahuje na většinu dne, např. když zaměstnanci pracují na směny. Klimatizace vyžaduje velké objemy vzduchu, a především velmi účinné zajištění vytápění a ochlazování. Dále musejí být splněny právní předpisy upravující pracovní podmínky. V mnoha výrobních společnostech jsou produkovány látky znečišťující vzduch, které mohou mít škodlivé účinky na zdraví pracovníků či kvalitu výrobků. Tyto látky musí spolehlivě odstranit účinná ventilace. Kvalita vzduchu v hale je v podstatě dána návrhem a rozvržením technologických klimatizačních jednotek. V zájmu vytvoření dokonalého výrobního a pracovního prostředí jsou často zapotřebí vysoká množství energie. Klimatizace se však vždy vyplatí. Zejména v horkých letních měsících se nezlepší pouze motivace a výkonnost zaměstnanců. Chlazení v souladu s požadavky výrobních a skladovacích prostor má také pozitivní vliv na kvalitu produktů a odolnost používaných výrobních strojů. Průvanu, který by mohl při otevřených střešních oknech a vratech hal způsobit další problémy, předchází inteligentní distribuce vzduchu. Inteligentní koncept klimatizace bere kromě vlastní výrobní haly také v úvahu přilehlé místnosti, např. místnosti pro zaměstnance atd. 

Řešení Menerga

Všechny systémy společnosti Menerga s vysokým objemovým průtokem vzduchu, např. jednotky řady Adsolair a Resolair, jsou vhodné pro použití ve výrobních halách. Systémy Adsolair jsou snadno rozptylují vysoké tepelné zatížení v hale s velmi nízkým výdejem energie pro chlazení. Základem je „adiabatické“ odpařovací chlazení, které dosahuje snížení teploty o více než 12 K pomocí samotné vody. Systémy Resolair pracují na principu znovu využití obnovitelné energie a mohou také využívat „chlad“ a vlhkost ze vzduchu v hale. Systémy mohou být vybavené čerpacími jednotkami teplé a studené vody pro zvládání špičkových zatížení.

Jak systémy Adsolair, tak systémy Resolair poskytují mimořádně účinnou rekuperaci tepla. Energie pro vytápění hal v zimě je tedy udržována na velmi nízké úrovni. Tyto systémy jsou schopné dále snižovat provozní náklady přiváděním cirkulačního vzduchu podle požadavku. Pokud se například v noci nebo po určité období ve výrobní hale nepracuje, mohou být místnosti udržované při požadované teplotě v levném recirkulačním režimu. V časných ranních hodinách, těsně před začátkem první směny je smíchán požadovaný podíl venkovního vzduchu tak, aby bylo dosažena požadovaná kvalita vzduchu. Tyto systémy reagují na různou hladinu obsazenosti haly měnícím se průtokem vzduchu. Obzvláště jednoduchá je instalace střešní jednotky – tato varianta je možná pro všechny systémy.