Průmyslová klimatizace
Průmyslová klimatizace

Klimatizace procesu neodpustí žádnou chybu. To platí zejména pro potravinářskou výrobu. U určitých výrobních procesů jsou jasně definované parametry vzduchu nezbytné, např. některé hodnoty vlhkosti, které nelze překročit, jelikož jejich překročení by mělo přímé následky. Produkt může obsahovat optické nebo senzorické vady, případně, v krajním případě, jej nelze vyrobit. Jakékoli poruchy či závady zařízení v moderním výrobním podniku, jdoucí rychle za sebou, jsou tím „nejhorším scénářem“. Platí to ale i pro poruchy nenápadné, např. při výrobě v podmínkách čistých prostor: čím více je kvalita výrobku nebo výrobního procesu závislá na podmínkách prostředí, tím více byste se měli zaměřit na systémové inženýrství. Požadované optimální výrobní prostředí lze vytvořit prostřednictvím inteligentních konceptů a vysoké kvality. Vhodné podmínky ovzduší jsou důležité nejen pro výrobní proces, ale také pro pozdější skladování.

Řešení Menerga

Na poli klimatizace společnost již zrealizovala nesčetně aplikací a sestav. V mnoha oblastech zpracování potravin, zejména v odvětví zpracování masa je nezbytné zajistit, aby byl každý povrch hygienicky čistý a sterilní. Při tomto procesu hraje důležitou roli voda. Krátké intenzivní intervaly čištění vedou k extrémně vysoké vlhkosti ve vzduchu ve výrobním zařízení, kterou je pak třeba v krátkém časovém období odstranit. Podmínky pro vzduch jsou stejně náročné jako v klasickém plaveckém bazénu, ale navíc je třeba vyhovět hygienickým požadavkům, zejména požadavkům na snadné čištění všech komponent v proudu vzduchu. Pro tyto aplikace se ideálně hodí jednotky Adsolair. Ty využívají potenciál odvlhčování okolního vzduchu, přičemž rekuperace tepla výrazně snižuje náklady na vytápění. Integrované čisticí zařízení s výměníkem tepla zajišťuje hygienické podmínky za všech okolností. Plně automatizované řízení přidává suchý venkovní vzduch na základě poptávky a také v případě potřeby umožňuje regulaci externího odvlhčovače v letním období.