Klimatizace procesu a chlazená voda
Průmyslová klimatizace | Datová centra
Klimatizace procesu a chlazená voda
Klimatizace procesu a chlazená voda

Klimatizace procesu neodpouští žádnou chybu.

Odchylka od přesně definovaných parametrů vlhkosti, ventilace či teploty bývá, v závislosti na konkrétní aplikaci, příčinou zastavení výroby nebo vede přímo ke snížení kvality produktu. Ať už jde o kontrolu skladování, přesné úrovně vlhkosti v potravinářské výrobě či odstraňování tepelného zatížení datových center: jakékoli selhání technologie je velmi drahé. Systémy Menerga jsou navrženy tak, aby kdykoli produkovaly přesně definované stavy. A když porucha představuje následky: zajistíme potřebnou náhradu.