Datová centra
Datová centra

Hlavním tématem pro provozovatele datových center je v současné době energetická účinnost. Neustálý rozvoj nových technologií či vyšší dostupnost mobilních koncových zařízení vede k celosvětově vyšší poptávce po výpočetním výkonu. To zvyšuje nejen spotřebu energie u stávajících datových center, ale také se zvyšuje konkurenční tlak kladený ostatními, nově vytvořenými serverovými farmami.  Proto se nejúčinnější způsob využití energie se zásadou „zelených“ datových center stal rozhodující konkurenční výhodou.

Měřítkem pro energetickou účinnost u datových center je hodnota PUE (Power Usage Effectiveness, účinnost využití energie). Tento indikátor celkové spotřeby elektrické energie datových center se týká poptávky po elektrické energii pro zajištění výpočetního výkonu. Největší vliv má chlazení serveroven, které v závislosti na místních podmínkách může činit až 60 % celkových nákladů na energii. V typickém datovém centru s konvenčními technikami je podíl požadavků na elektrickou energii pro chlazení a distribuci vzduchu do 40 %. Zákazníci mohou tuto hodnotu pomocí energeticky úsporných technologií na méně než 10 %.  Konečným výsledkem je, že indikátor PUE lze zlepšit z průměrné hodnoty 2,0 na velmi dobrou hodnotu menší než 1,2. To odráží nejen požadavky na „zelená“ datová centra, ale také významnou úsporu provozních nákladů.

Již během fáze plánování je rozhodují zajištění bezproblémového provozu počítačových systémů.

Řešení Menerga

S recirkulačními vzduchotechnickými jednotkami (AHU) řady Adcoolair se společnost Menerga ve velmi krátkém čase etablovala na trhu vysoce účinného chlazení.  Tyto jednotky jsou navrženy tak, že odebírají vysoké teplotní zatížení pomocí nepřímého chlazení, „adiabatického“ odpařovacího chlazení a kompresního chlazení, přičemž dosahují průměrné hodnoty koeficientu energetické účinnosti (EER) 12 za rok při teplotě vratného vzduchu 34 °C a teplotě přiváděného vzduchu 20 °C. Recirkulační vzduchotechnické jednotky využívají přirozené procesy a významně snižují spotřebu elektrické energie pro chlazení, což umožňuje dosáhnout velmi dobrých indikátorů energetické účinnosti datových center. Proud recirkulačního vzduchu v provozu je nyní zcela oddělen od proudu chladicího vzduchu. Díky tomu nemohou do datové základny proudit ani vlhký vzduch ani nečistoty z venkovního vzduchu, a to ani při volném chlazení. Chladicí výkon ve výměníku tepla se navíc zvyšuje s pomocí „adiabatického“ odpařovacího chlazení. Proudění externího vzduchu pro odvod tepla by mohlo být sníženo na dvě třetiny průtoku cirkulujícího vzduchu. To vede k menším vzduchovým kanálkům ve vratném/odváděném vzduchu a nižšímu poklesu tlaku v zařízení na straně vzduchu.

Řešení Adcoolair jsou určena pro interní instalace bez přídavného externího zařízení pro opětovné ochlazování. Díky své kompaktní konstrukci je toto řešení také vhodné pro rekonstrukce či dodatečné vybavení. Vysoká flexibilita řešení a použití několika vzájemně nezávislých chladicích systémů zajišťují velmi vysokou provozní spolehlivost.