Přesvědčivé koncepce
Uvědomil si budoucnost - s flexibilitou a vize

Již od začátku pracujeme chytře, a jsme tedy schopni realizovat kompletní řešení, která zohledňují nejen investiční náklady, ale i náklady následné. Zejména náklady na potřebné doplňkové periferní vybavení, spotřebu energie a provozní náklady nabízejí značný potenciál úspor, a proto jsou z hlediska rozhodování stále důležitější. Mimo jiné je pro to základem schopnost upravit (adaptovat) technologii s ohledem na požadavky každého jednotlivého projektu. Společnost Menerga nabízí vysoce inteligentní modulární systém, který tuto adaptaci umožňuje.

 Krédo našeho systému je:

• Pouze inteligentní technologie vede k trvale nízkým provozním nákladům.
• Soustředíme se na využívání obnovitelných zdrojů energie.
• Naše jednotky jsou kompaktní a odolné.
• Budujeme kompletní jednotky – s integrovaným řízením a regulací.
• Každá jednotka opouští bránu závodu až po provedení kompletního
  testování.
• Jednotky dodáváme připravené pro připojení.
• O naše jednotky pečujeme. A proto nabízíme vynikající koncepce údržby.

Toto krédo systému stojí za úspěchem společnosti Menerga – a můžete se na něj spolehnout i do budoucna.