Menerga is fit for Ecodesign
Menerga je vhodný pro ekodesignu

Jsme připraveni od roku 1980 na směrnici o ekodesignu.

Stručně řečeno, je tu další informace.